Yrkesutbildning med spetskompetens
I Ängelholm satsar man på Kvalificerad Yrkesutbildning med inriktning på ekonomi och entreprenörskap. Studierna består av både teori och praktiskt lärande, studenterna kommer nära arbetsmarknaden redan under utbildningen genom praktik och projektarbete inom näringslivet. Utbildningarnas inriktning styrs av behovet på arbetsmarknaden.
Ann-Sofi Aru är rektor för Ängelholms Högre Utbildningar och hjälper människor att hitta rätt i studiedjungeln med det uttalade målet att ett arbete ska vänta i andra änden av utbildningsperioden. Ängelholm har ingen högskola inom kommunen men sedan tio år satsar man särskilt på Kvalificerad Yrkesutbildning, KY-utbildningar med stor framgång.
– Hela tanken med KY-utbildningar är att de ska vara nära knutna till arbetsmarknadens behov, med stora inslag av praktik och spetsutbildning, säger Ann-Sofi. Kravet för att alls få bedriva KY-utbildning är att det måste finnas en koppling till arbetsmarknaden, något som gör att vi måste vara flexibla och ständigt utvärdera våra utbildningar i förhållande till behovet av den specifika yrkeskunskapen.
I Ängelholm bedrivs för närvarande tre olika KY-utbildningar, Service Management, Internationella affärer samt Redovisningskonsult. Samtliga har alltså kopplingar till ekonomi och entreprenörskap, något som ligger i linje med kravet på arbetsmarknadsanpassning i nuvarande högkonjunktur.
– Kurserna är indelade i tre olika delar, en högskolebaserad utbildningsdel, en egen utformad teoretisk kurs samt en praktikdel som vi kallar LIA, Lärande I Arbete, berättar Ann-Sofi. Det är ett upplägg som främjar studenternas möjligheter på arbetsmarknaden, eftersom vi både utgår från vedertagen kunskap och kan forma den efter det aktuella behovet. Praktiken kan både ske hos företagen eller genom projektarbete med en yttre uppdragsgivare, i båda fallen med stark koppling till yrkesutbildningen.

En bärande tanke inom KY är individanpassning av utbildningen och att studenternas önskemål om praktik och behov av specialinriktning tillgodoses så långt det är möjligt.
– I en klass på tjugofem studenter är det viktigt att kunna se var och ens önskemål och anpassa både vissa delar av utbildningen och kontakterna med arbetsmarknaden så att målet om arbete efter studierna kan infrias, säger Ann-Sofi.
Samarbetet med näringslivet är alltså grundläggande för Ängelholms KY-utbildningar, målet är att företag och organisationer ska se skolan som en självklar partner när nya projekt och satsningar ska sjösättas.
– Drömmen är ju att vi blir kontaktade, att våra utbildningar ses som en möjlighet av näringsliv och samhälle i de projekt de utvecklar, det tjänar både vi och de på, menar Ann-Sofi. Vi arbetar aktivt på att skapa kanaler för sådana samarbeten.

Runt hundrafyrtio studenter utbildar sig under läsåret 07-08 i Ängelholms KY-utbildningar och de flesta kommer från andra delar av Skåne. Bra tågförbindelser och samåkande i bil gör att de flesta pendlar, även om möjligheter finns att bo i studentlägenheter i centrala staden. Ann-Sofi är övertygad om att utformningen av den kvalificerade yrkesutbildningen har framtiden för sig.
– Det är fortfarande en ganska ny utbildningsform som redan har nått stora framgångar med att omsätta utbildning i yrkesarbete, säger Ann-Sofi. I takt med att arbetsmarknaden förändras har KY-utbildningarna en fördel i sin flexibilitet, hos oss undervisar universitetslärare från Lund samtidigt som våra studenter får en direkt kontakt med näringslivet, avslutar hon.

Ängelholms högre utbildningar

Bransch:
Utbildning / Utbildningsservice

Telefon: 0431-873 30


Email:
ann-sofi.aru@engelholm.se

Hemsida:
www.ahu.nu

Adress:
Ängelholms högre utbildningar
Åsbogatan 24
26241 Ängelholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN